Betingelser for bruk av bildene som finnes på dette nettstedet:

Skjetten 27 september 2003.

Fotografiske (og andre) bilder er beskyttet etter åndsverkloven. Dette gjelder også mine bilder på dette nettstedet. Siden mitt mål med disse websidene ikke er å tjene penger, men tvert i mot å vise det bildene er ment å vise, synes jeg det er hyggelig at andre benytter bildene uten at jeg krever vederlag for dette.. Jeg ønsker imidlertid å sette følgende betingelser for bruk av bildene:

Bildene kan fritt benyttes privat (dette følger av åndsverkloven), og til å sende til venner og kjente forutsatt at kilden oppgis.

Der ikke annet er oppgitt (på eller ved et bilde) kan det fritt benyttes til hjemmesider for private personer og foreninger i lokalområdet på den betingelse at kilden oppgis, gjerne på hjemmesidenes linkside (Se nederst på siden). Det at kilden oppgis er en liten kompensasjon for gratis bruk av bildene, og kan forhindre at folk tror at bildene mangler opphavsrettslig beskyttelse. Jeg tar forbehold om å kunne forby bruk hvis bildene benyttes i strid med det ovenforstående eller til bl.a. ulovlige, eller usmaklige nettsider.

Siden bildene er laget med omtanke for komposisjon og innhold, tillater jeg ikke uten videre at bildene beskjæres eller på andre måter endres billedmessig. For meg har dette med respekt for integriteten av mine bilder å gjøre. Skulle noen ønske å lage spesielle ting ut av bildene så kan dette være både interessant og spennende, men vennligst ta kontakt med meg først hvis bildene skal offentliggjøres. De fleste bildene foreligger også i en vesjon med høyere oppløsning enn det som er tilgjengelig på websidene, og som jeg gjerne sender til de som måtte ha behov for dette. Vennligst send meg en email med angivelse av hva bildet skal brukes til hvis dette er aktuelt.

Jeg gjør oppmerksom på at vignetten på toppen av startsiden ikke tillates brukt offentlig av andre.

Professor Olav Torvund gir en omfattende innføring i opphavsrett her:

En kort oversikt over opphavsrett på internett er gitt av Eirik Newth her:

Historikk:

Formuleringen ovenfor ble skrevet 27 september 2003 for å regulere bruk av bildene på private websider. (Det å legge noe ut på åpne websider innebærer offentliggjøring, selv om sidene er private.)

Den opprinnelige formulering ("© Bildene kan brukes fritt til private formål. Ønskes bildene brukt til forretningsmessige formål, vennligst ta kontakt med meg.") var muligens ikke helt entydig på om bildene kunne brukes på private websider (med eller uten kildehenvisning). Uansett så tilsier "god skikk" at man ikke tar i bruk andres arbeider uten å opplyse hvor de kommer fra.

Eksempel på kildehenvisning:

En kildehenvisning kan f.eks. skrives på en av følgende måter:
"Bilde X og Y er gjengitt med tillatelse av Eugen Landeide, http://elandeid.home.online.no", eller
"En takk til Eugen Landeide, http://elandeid.home.online.no for bruk av bildene X og Y".