Historie
Takk til Birger Larsen,
Aage Spilsberg
og Ulf Lilleskare
for tillatelse til å
benytte deres bilder.  
 
Medalje
 
 
1975
 
 
 
1975
 
1975
 
1975
 
1983
 
1983
 
1980
 
1976
 
1976
 
1973?
 
1973?
 
1976
 
1981
 
1981
 
1979
 
1976
 
1979
 
1975
 
Bilde fra 50årene
 
Bilde fra 50årene
 
Bilde fra 50årene
 
Bilde fra 50årene
 
Karisveien 1972
 
Karisveien 1973
 
Karisveien 1973
 
Skidag ca. 1974
 

Sankthans 1975

 
Sankthans 1975
 
Sankthans 1975
 
Sankthans 1982
 
Sankthans 1985
 
Skjettenstafetten 1982
 
Juletrefest 1984
 
1985
 
1980
 
1982
 
1981
 
1983
 
1980
 
1980
 
1981
 
1982
 
1984
 
1981
 
1981
 
1983
 
1980